Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
123/TB-SLĐTBXH 05-09-2019 Thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
107/TB-SLĐTBXH 12-08-2019 Thông báo: Thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội
/SLĐTBXH-VP 08-07-2019 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (cập nhật ngày 19/7/2019)
839/SLĐTBXH-GDNN 01-07-2019 Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
78/TB-SLĐTBXH 20-06-2019 THÔNG BÁO V/v tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
778/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-06-2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP
67/TB- SLĐTBXH 10-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở
08/TB-SLĐTBXH 28-01-2019 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn
168 /TB-SLĐTBXH 27-09-2018 THÔNG BÁO Về việc công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
275/SLĐTBXH-VLATLĐ 27-03-2017 V/v đôn đốc quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
1187/SLĐTBXH-LĐTL 23-11-2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
270/SLĐTBXH-VLATLĐ 24-03-2016 Khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016