Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

CỚ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH LẠNG SƠN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 26/6

Ngày 19/6/2019 Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp với Công an  huyện Cao Lộc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức buổi truyền thông trực tiếp  về; tác hại của ma túy, công tác phòng, chống ma túy trên địa bản tỉnh và công dụng của phương pháp điều trị thay thế Methadone, tình hình dịch HIV/AIDS và cách phòng, chống HIV/AIDS cho trên 200 học viên đang cai nghiện tại cơ sở.