Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 19 January 2018

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. VĂN PHÒNG

 - Văn thư - Hành chính : 3.870.241 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                                : 3.870.281

-  Bảo vệ                           : 3.718.427 (Trực ngoài giờ hành chính)

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Quang Tuấn

Giám đốc

3.874.637

 

0934.279.888

02

Trương Thị Hợp

Phó Giám đốc

 

tthop

0912.223.898

03

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc

3.879.824

dvchinh

0982.254.606

04

Nguyễn Văn Giang

Chánh Văn phòng

3.870.364

nvgiang

0979.199.319

06

Bùi Ngọc Tuyền

Chuyên viên

 

bntuyen

0912.115.714

07

Nguyễn Anh Đào

Chuyên viên

nadao

0168.865.1678

09

Nông Hồng Trang

Văn thư

3.870.241

vanthu_sldtbvxh

0944.064.888

10

Nông Thị Thuỷ

Tạp vụ

 

0912.192.123

11

Nguyễn Đức Đạt

 

Lái xe

 

 

0972.181.488

12

Nguyễn Minh Hà

 

 

0913.305.152

13

Tạ Hồng Quân

 

 

0982.385.947

14

Nguyễn Trung Vụ

Bảo vệ

3.718.427

 

0169.8367.108

15

Hà Văn Huy

 

0976.515.892

16

Vũ Đức Cảnh

Q.trị mạng

 

vdcanh

0916.562.188

17

Hoàng Văn Thả

Phó Chánh Văn phòng

 

 

0912.864.151

     

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 - Fax: 3.776.269

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Thanh Hải

P.Trưởng phòng

 

3.876.685

nthai-03

0988.123.099

02

Lý Thuý Giang

Cán bộ

ltgiang

0982.699.888

03

Nguyễn Văn Tiến

Cán bộ

nvtien

0985.115.148

04

Hoàng Văn Thảo

Cán bộ

3.776.269

thaohv

0912.133.030

 

3. PHÒNG DẠY NGHỀ

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Đinh Quang Chí

Trưởng phòng

 

3.879.824

 

dqchi

01666194888

02

Nguyễn Mạnh Cường

P.trưỏng Phòng

 

0989.498.999

03

Mai Thị Hậu

Chuyên viên

mthau

0988.636.888

 

 

 

 

 

 

 

4. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Hoàng Bích Loan

P.Trưởng phòng

3.876.681

htbloan

0979.979.959

02

Nguyễn Thu Hương

Phó trưỏng Phòng

nthuhuong

0989.794.899

03

Nguyễn Khuyến

Chuyên viên

nkhuyen

0979.143.246

04

Lý Phương Quỳnh

Chuyên viên

 

0981.522.998

05

Mông Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

mttthao

0164.870.6838

 

5. PHÒNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Hoàng Thị Nhất

Phó trưởng phòng

 

3.719.996

htnhat

0987.710.869

02

Hà Văn Ất

Trưởng Phòng

hvat

0912.131.565

03

Lương Thị Phi Nga

Chuyên viên

ltpnga

0915.477.800

04

Nguyễn Thị Kim Quy

Phó trưởng phòng

 

ntkquy

0904.701.234

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Hoàng Thị Hải

Trưởng phòng

 

3.775.469

haiht

0983.809.388

02

Nguyễn Thị Thuý Vân

P.Trưởng phòng

nttvan

01699888878

03

Nguyễn Quang Lộc

Chuyên viên

nqloc

0912.410.688

04

Vi Thị Hồng Trinh

Chuyên viên

vthtrinh

0977.791.893

 

7. THANH TRA

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Lăng Thị Phìn

P. Chánh Thanh tra

3.876.687

ltphin

0984.591.647

02

Cao Sơn Thuỷ

P.Chánh Thanh tra

 

2.286.963

csthuy

0983.780.981

03

Dương Thị Xanh

Thanh tra viên

dtxanh

0904.690.776

 

8. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Xuân Đài

Trưởng phòng

 

3.876.683

nxdai

0912.125.782

02

Lô Tiến Vinh

P.Trưởng phòng

ltvinh

1912.121.262

03

Nông Thị Minh Yến

Chuyên viên

ntmyen

0914.525.600

04

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

nttha-04

0987.668.222

 

9. PHÒNG VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Trần Văn Quý

Trưởng phòng

3.876.682

tvquy

0912.202.588

02

Hoàng Thị Lê

P. Trưởng phòng

leht

0949.275.637

03

Vũ Thị Minh Tâm

Chuyên viên

vtmtam

0949.230.351

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ 

 

1. CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

- Phòng Hành chính: 3.775.598   (Trực trong giờ hành chính)

- Fax                        : 3.775.598  

 

2. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

- Phòng Hành chính - Quản trị : 3.871.536 (Trực trong giờ hành chính)

- Phòng Quản lý - Giáo dục       : 3.875.804 (Trực ngoài giờ hành chính)

- Fax                                           : 0253.875.803

 

3. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

-  Phòng Hành chính: 3.877.415 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                        : 3.877.415

 

4. TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

- Phòng Văn thư – Hành chính: 3.861.940 - 0983.101.658

- Fax                                        : 3.864.218

- Trực ngoài giờ hành chính     : 3.864.200

 

5. TRƯỜNG TRUNG CAO ĐẲNG NGHỀ LẠNG SƠN

- Phòng Hành chính:   3.890.751 (Trực trong giờ hành chính)

- Fax                        :   3.890.526