Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 16 October 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
168 /TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
168.signed.pdf 773.68 KB