Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

         

         

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sáng ngày 15/5/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi cho công chức Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, thành phố và cán bộ văn hóa xã hội trên toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức làm 2 lớp tập huấn, diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 18/5, gồm 250 đại biểu tham dự.

 

Đ/c Hoàng Thị Bích Loan – Trưởng phòng NCC triển khai nội dung tập huấn

 

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở LĐ-TBXH đã hệ thống lại những chính sách đang có hiệu lực thi hành, phổ biến một số chính sách mới, hướng dẫn giải quyết một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách. Đặc biệt triển khai các quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, cụ thể như: Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/06/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn....

 

   

Đ/c Đàm Văn Chính – Phó GĐ Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đàm Văn Chính – Phó GĐ Sở LĐ-TBXH nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công giai đoạn 2017 – 2025; Tổ chức triển khai thực hiện việc xem xét, xác nhận hồ sơ đối với những trường hợp tồn đọng về việc xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” do không có giấy tờ, hồ sơ, phấn đấu cơ bản giải quyết xong trong năm 2020. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ hàng năm đảm bảo trang trọng và thiết thực; Cán bộ văn hóa xã hội cần nắm chắc tính hình đối tượng trên địa bàn; thực hiện chính sách ưu đãi, các chế độ trợ được đúng đối tượng, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp Phòng LĐTBXH-DT các huyện, thành phố và cán bộ chính sách các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, chăm sóc đối với người có công và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng./.