Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện triển khai nhiệm vụ công tác của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

           Ngày 19/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ  chức kiểm tra năm tình hình và kết quả  thực hiện triên khai nhiệm vụ công tác của  cơ sở cai  nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn thành phần  đoàn có Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đồng chí Hà Thị  Hải Yến Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở;

          Tại buổi làm việc đoàn đã kiểm tra nắm tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị và công  tác  quản lý học viên tại các khu vực khu B và khu C của cơ sở;

07_0.JPG

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐTBXH kiểm tra tình hình

thực tế tại cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh Lạng Sơn

          Sau khi kiểm tra nắm tình hình thực tế tại cơ sở; Đoàn đã họp với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Sau khi  thảo luận và tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp; Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở đã chỉ đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ: Cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế làm việc cơ quan, thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người cai nghiện; làm biển pa nô có nội dung về Phòng, chống các tệ nạn xã hội; gia đình văn hóa, hạnh phúc tạo môi trường cơ sở cai nghiện ma túy thân thiện để giáo  dục học viên quyết tâm từ bỏ ma túy góp phần xây dựng  gia đình văn hóa, hạnh phúc. Chú trọng cảnh quan môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho học viên. Chú trọng vệ sinh môi trường tại các khu vực nhà ở, khu vực ăn uống của học viên tại cơ sở; cơ sở phải đảm bảo về an ninh trật tự; không để học viên bỏ trốn; thẩm lậu các chất cấm vào cơ sở; trang bị đủ các thiết bị hỗ trơ cho công tác quản lý, bảo vệ như bộ đàm. đèn pin... 

          Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục học viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học viên tại cơ sở; tạo cho hoc viên có sân chơi và dụng cụ thể thao; có hệ thống tăng âm, loa đài, ti vi và các trang thiết bị khác để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức lớp dạy văn hóa cho các học viên chưa được học văn hóa. 

DSC_0175_0.JPG

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu trong buổi kiểm tra

           Đề nghị cơ sở cai nghiện ma túy sử dụng kinh phí được giao đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; không để xẩy ra sai phạm; tổ chức khơi thông dòng suối để tích nước phục vụ cho sinh hoạt của học viên; tại khu B sửa chữa ngay hệ thống cửa kính bằng hệ thống cửa chắc chắn; sửa chữa chống thấm nước, chống dột tại khu nhà 2 tầng thuộc khu B để đưa vào hoạt động, tránh để xuống cấp. Tại khu C, đẩy nhanh tiến độ việc sửa chữa, nâng cấp khu vực điều trị methadone; chủ động đề xuất, tham mưu về nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa các hạng mục công trình chưa đảm bảo; thống kê các khoản chi đang gặp vướng mắc báo cáo Sở để trình xin kinh phí; Quyết tâm sửa chữa cơ sở vật chất tại khu C để đưa vào hoạt động thực hiện công tác cai nghiện và dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện; không dùng cơ sở vật chất tại cơ sở cho mục đích khác; giao các phòng chức năng của Sở phối hợp nắm tình hình, kiếm tra đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình  xin kinh phí sửa chữa, nâng cấp khu C để  đưa vào hoạt động ./.