Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số hiệu 390/BC-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---