Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023
Số hiệu 157/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 0cd69ccea22003b6cd5269d1bea5f7c2Th_C3_B4ng_20b_C3_A1o_20k_E1_BA_BFt_20qu_E1_BA_A3_20ti_E1_BA_BFp_20c_C3_B4ng_20d_C3_A2n_20_C4_91_E1_BB_8Bnh_20k_E1_BB_B3_20th_C3_A1ng_20112023.pdf
Mô tả ---