Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

            Ngày 27/7/2018, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở và 80 đảng viên của 7 chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Sở.

          Tại Hội nghị, các đảng viên của Đảng bộ đã được nghe đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Báo cáo viên của tỉnh truyền đạt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 26-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

image002_0.jpg

(Ảnh: Đ/c Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở, Báo cáo viên của tỉnh

truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị)

          Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, tìm hiểu thêm về nội dung  tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ và giải pháp của mỗi Nghị quyết, từ đó có những liên hệ với tình hình, đặc điểm của tỉnh và của đơn vị, của ngành.

          Sau Hội nghị, các đảng viên tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch theo quy định./.

 

 

Bùi Ngọc Tuyền

Đảng bộ Sở Lao động – TB&XH