Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị Sơ kết công tác lao động, xã hội và Người có công 6 tháng đầu nằm 2019

Sáng 11/7/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

soket6thang.jpg

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành LĐTBXH đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: tạo việc làm mới cho 7.800 người, đạt 55,71% so với kế hoạch; tuyển sinh và đào tạo được 3.900 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 50,75%, tăng 0,75%, đạt 30% so với kế hoạch; ước 6 tháng đầu năm 2019, hộ nghèo  giảm 1,27%, tương đương giảm 2.500 hộ, đạt 42,3% so với kế hoạch…

soket6thangnqt.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm ngành LĐTBXH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác xã hội hoá dạy nghề còn hạn chế; việc triển khai một số chương trình, nhiệm vụ còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ giải ngân các nguồn vốn…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề: lao động việc làm, xuất khẩu lao động; quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo; các dự án, mô hình hỗ trợ giảm nghèo…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ngành phấn đấu đưa trên 1.500 lao động đi làm việc tại Trung Quốc; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,5% trở lên; thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 khoảng 3%; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung công tác có liên quan; hoàn thành công việc được UBND tỉnh giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành LĐTBXH đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị ngành tiếp tục làm tốt công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa; quan tâm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng dạy nghề; quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Cùng với đó, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; chú trọng tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ và mô hình giảm nghèo trong nhân dân…/.

Theo: Thanh Huyền- Báo Lạng Sơn.