Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

   Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-SLĐTBXH 21/4/2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình GDNN trên địa bàn tỉnh năm 2020; Thông báo số 105/TB-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

   Ngày 25 tháng 6 năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

theme.jpg

(Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra)

   Tham gia Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục nghề nghiệp và Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đối với Trường Cao đẳng Sư phạm về công tác đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp theo quy định; công tác tuyển sinh; Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, hồ sơ quản lý đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên các cấp trình độ, thi, xét và công nhận tốt nghiệp; việc xây dựng và ban hành các loại quy chế; Công tác liên kết đào tạo; Việc thực hiện xây dựng, ban hành chương trình đào tạo; Công tác kiểm định chất lượng; đội ngũ nhà giáo; Việc thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo…

1.jpg

(Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với hồ sơ, sổ sách quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm)

   Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế, Đoàn kiểm tra đã phát hiện ra những thiếu xót trong công tác thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, từ đó đã chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn khẩn trương khắc phục.

   Đồng thời, qua buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã nắm bắt và tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc của Nhà trường trong công tác tuyển sinh,  đào tạo trong Giáo dục nghề nghiệp (đặc biệt đối với ngành kế toán doanh nghiệp), đánh giá công tác thực hiện của Nhà trường và chỉ ra các giải pháp nhằm giúp trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Nguyễn Mạnh Cường