Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
154/KH-SLĐTBXH 06-12-2022 Hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định AND tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
153/KH-SLĐTBXH 05-12-2022 Kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 tại huyện Chi Lăng
149/KHLN-SLĐTBXH-SVHTTDL-TĐTN 18-11-2022 Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022
148/KH-SLĐTBXH 16-11-2022 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022
137/KH-SLĐTBXH 02-11-2022 Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước tại huyện Bắc Sơn năm 2022”
138/KH-SLĐTBXH 02-11-2022 Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022
134/KH-SLĐTBXH 31-10-2022 Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2022” tại huyện Bắc Sơn
133/KH-SLĐTBXH 25-10-2022 Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới năm 2022
129/KH-SLĐTBXH 20-10-2022 Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023
123/KH-SLĐTBXH 13-10-2022 Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án 8: Triển khai CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi”, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị năm 2022
122/KH-SLĐTBXH 11-10-2022 Thực tập phương án Phòng cháy, chữa cháy năm 2022
120/KH-SLĐTBXH 07-10-2022 Kế hoạch thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc Tiểu Dự án 1 - Dự án 4 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2022
119/KH-SLĐTBXH 07-10-2022 Thực hiện Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
117/KH-SLĐTBXH 07-09-2022 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
113/KH-SLĐTBXH 30-08-2022 Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
112/KH-SLĐTBXH 25-08-2022 Thực hiện Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
111/KH-SLĐTBXH 19-08-2022 Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
107/KH-SLĐTBXH 09-08-2022 Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2022” tại huyện Văn Quan và Bình Gia
105/KH-SLĐTBXH 04-08-2022 Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
103/KH-SLĐTBXH 04-08-2022 Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1271/SLĐTBXH-VP 21-07-2022 V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
101/KH-SLĐTBXH 21-07-2022 Phát triển về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023
100/KH-SLĐTBXH 18-07-2022 Cải thiện chỉ số PCI lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
1237/SLĐTBXH-VP 18-07-2022 V/v duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022
99/KH-SLĐTBXH 18-07-2022 Triển khai thí điểm mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thời hạn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022
98/KH-SLĐTBXH 13-07-2022 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
97/KH-SLĐTBXH 07-07-2022 Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ngăn ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023
96/KH-SLĐTBXH 04-07-2022 Đầu tư công năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4639/QĐ-SLĐTBXH 16-06-2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
92/KH-SLĐTBXH 13-06-2022 Triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
90/KH-SLĐTBXH 10-06-2022 Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022
89/KH-SLĐTBXH 09-06-2022 Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
88/KH-SLĐTBXH 07-06-2022 Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
87/KH-SLĐTBXH 06-06-2022 Tổ chức gặp mặt đại biểu gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
85/KH-SLĐTBXH 31-05-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh- Giới thiệu việc làm" năm 2022
83/KH-SLĐTBXH 31-05-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2022
84/KH-SLĐTBXH 31-05-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2022
82/KH-SLĐTBXH 30-05-2022 KẾ HOẠCH Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2022 (Từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022)
876/SLĐTBXH-VP 28-05-2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
870/SLĐTBXH-VP 27-05-2022 V/v tuyên truyền, giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến
81/KH-SLĐTBXH 26-05-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022
80 /KH-SLĐTBXH 25-05-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện QĐ số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030"
78 /KH-SLĐTBXH 25-05-2022 KẾ HOẠCH Chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành NVQS, nghĩa vụ công an, TNTN hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (đợt 1)
79/KH-SLĐTBXH 25-05-2022 KẾ HOẠCH Thăm và tặng quà cho người lao động, thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
74/KH-LĐTBXH 23-05-2022 KẾ HOẠCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2022
75/KH-SLĐTBXH 23-05-2022 KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
815/SLĐTBXH – VP 19-05-2022 V/v chủ động theo dõi trển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt sở đất
73/KH-SLĐTBXH 17-05-2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
73/KH-SLĐTBXH 17-05-2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
72/KH-SLĐTBXH 11-05-2022 KẾ HOẠCH Xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán kinh phí TW thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021.
71 /KH-SLĐTBXH 09-05-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
70/KH-SLĐTBXH 09-05-2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
69 KH -SLĐTBXH 05-05-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
67/KH-SLĐTBXH 05-05-2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền định hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp năm 2022
68/KH-SLĐTBXH 05-05-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
66/KH-SLĐTBXH 29-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
64/KH-SLĐTBXH 29-04-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
65/KH-SLĐTBXH 29-04-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
61/KH-SLĐTBXH 25-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
62/KH-SLĐTBXH 25-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2022
61/KH-SLĐTBXH 20-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022
60/KH-SLĐTBXH 15-04-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
59/ KH-SLĐTBXH 14-04-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022” tại huyện Hữu Lũng
58/KH-SLĐTBXH 14-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030”
57/KH-SLĐTBXH 07-04-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
56/KH-SLĐTBXH 05-04-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2025
55/KH-SLĐTBXH 01-04-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Người có công đi “Thăm lại chiến trường xưa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
53 /KH-SLĐTBXH 01-04-2022 KẾ HOẠCH Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023
50/KH-SLĐTBXH 31-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022
51/KH-SLĐTBXH 31-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022
49/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đến năm 2030
47 /KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
44/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
46/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
45/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn năm 2022
42 /KH-SLĐTBXH 28-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
43/KH-SLĐTBXH 28-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
41 /KH-SLĐTBXH 25-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
40 /KH-SLĐTBXH 25-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
39 /KH-SLĐTBXH 24-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
38/KH-SLĐTBXH 24-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
37 /KH-SLĐTBXH 23-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
36/KH-SLĐTBXH 22-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
398-CV/SLĐTBXH 15-03-2022 Hưởng ứng, triển khai cuộc thi trắc nghiệm " Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
34/KH-SLĐTBXH 15-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
35 /KH-SLĐTBXH 15-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
33/KH-SLĐTBXH 14-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
32 /KH-LĐTBXH 08-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
31 /KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2021 trở về trước
29/KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
30/KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
27/KH-SLĐTBXH 01-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệptrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28 /KH-SLĐTBXH 01-03-2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2022
26/KH-SLĐTBXH 28-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
23/KH-SLĐTBXH 24-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
24 /KH-LĐTBXH 24-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm
21/KH-SLĐTBXH 23-02-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
22 /KH-SLĐTBXH 23-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
20 /KH-SLĐTBXH 22-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
19 /KH-SLĐTBXH 21-02-2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022