Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
24/TB-HĐTDVC 17-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
25/TB-SLĐTBXH 17-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả giám sát công tác tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
23/TB-SLĐTBXH 16-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
1543/QĐ-SLĐTBXH 16-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
19/TB-SLĐTBXH 02-03-2023 THÔNG BÁO Thay đổi một số nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 và Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
1108/QĐ-SLĐTBXH 02-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 963/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/02/2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hình thức tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/TB-HĐTDVC 28-02-2023 THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
17/TB-HĐTDVC 28-02-2023 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập thi vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
10/TB-SLĐTBXH 30-01-2023 Thông báo Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
05/TB-SLĐTBXH 09-01-2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
02/KH-SLĐTBXH 09-01-2023 KẾ HOẠCH Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
170/TB-SLĐTBXH 06-12-2022 Kết quả họp Hội đồng sáng kiến đợt 2 năm 2022
9705/QĐ-SLĐTBXH 25-11-2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Huyền, trú tại số nhà 588, đường Bà Triệu, khối 1+2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Lần đầu)
162/TB-SLĐTBXH 24-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng
161/TB-SLĐTBXH 24-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tràng Định
159/TB-SLĐTBXH 17-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Hữu Lũng
160/TB-SLĐTBXH 17-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng
153/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia
156/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đình Lập
154/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cao Lộc
152/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn
157/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan
155/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Bình
150/TB-SLĐTBXH 01-11-2022 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng năm 2022
149/TB-SLĐTBXH 31-10-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
147/TB-ĐKTLN 25-10-2022 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đợt 2 năm 2022
145/TB-SLĐTBXH 24-10-2022 Lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
144/TB-SLĐTBXH 19-10-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2022
143/TB-SLĐTBXH 17-10-2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, âm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022
142/TB-SLĐTBXH 14-10-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
140/TB-HĐTDVC 07-10-2022 Về việc thu hồi và hủy bỏ Thông báo số 131/TB-HĐTDVC ngày 20/9/2022; Quyết định số 7719/QĐ-HĐTDVC ngày 20/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
137/TB-SLĐTBXH 29-09-2022 Những thiếu sót của các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã được chỉ ra trong Kết luận số 230/KL-TTr ngày 16/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa
132/TB-SLĐTBXH 21-09-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022
131/TB-HĐTDVC 20-09-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
129/TB-SLĐTBXH 16-09-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
127/TB-SLĐTBXH 14-09-2022 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
126/TB-SLĐTBXH 09-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lãng
123/TB-SLĐTBXH 08-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
124/TB-SLĐTBXH 08-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định
121/TB-SLĐTBXH 07-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Lao động và công tác Giáo dục nghề nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Dưỡng sinh Thái Châu Luxury
120/TB-SLĐTBXH 06-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
119/TB-SLĐTBXH 06-09-2022 Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
118/TB-HĐTDVC 05-09-2022 Công nhận kết quả tuyển dụng và thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
117/TB-SLĐTBXH 31-08-2022 Kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
114/TB-SLĐTBXH 30-08-2022 Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022
113/TB-SLĐTBXH 25-08-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội t
112/TB-HĐTDVC 25-08-2022 Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (Cuộc họp ngày 25/8/2022)
111/TB-SLĐTBXH 21-08-2022 Thông báo Bổ sung danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí việc làm Dược sĩ thi vòng 2 kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
109/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
109/TB-HĐTDVC 19-08-2022 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
107/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn n
110/TB-HĐTDVC 19-08-2022 Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
110/TB-HĐTDVC 19-08-2022 THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
108/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
104/TB-SLĐTBXH 16-08-2022 Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ( 28/8/1945 – 28/8/2022)
105/TB-SLĐTBXH 16-08-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022
102/TB-HĐTDVC 12-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
103/TB-HĐTDVC 12-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2
109/KH-SLĐTBXH 10-08-2022 KẾ HOẠCH Phát triển về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023
100/TB-SLĐTBXH 09-08-2022 Về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
98/TB-SLĐTBXH 05-08-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc
1322/HD-SLĐTBXH 29-07-2022 HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào thi đua
94/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
92/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Văn Lãng
93/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Cao Lộc
89/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng năm 2022
87/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia
85/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan
90/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập
88/TB-SĐKT8 22-07-2022 Kết luận kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Bắc Sơn
86/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình
91/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
51/CĐCS 21-07-2022 V/v tuyên truyền và cổ vũ cho Hội thi “Tiếng hát Công đoàn năm 2022”
83/TB-HĐTĐKT 19-07-2022 Kết quả bình xét Thi đua - Khen thưởng dịp tổng kết năm học 2021-2022
82/SLĐTBXH-BTXHTE 18-07-2022 Về việc thay đổi thời gian Tập huấn và Khám sàng lọc trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022
5261/QĐ-BTC 05-07-2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
5222/QĐ-SLĐTBXH 05-07-2022 V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
5262/QĐ-BTC 05-07-2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tiểu Ban nội dung, kỹ thuật Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
5259 05-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
75/TB-SLĐTBXH 04-07-2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 Mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 2022 thuộc dự toán: Mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 2022
5212 04-07-2022 Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
73/TB-SLĐTBXH 01-07-2022 Về việc lùi thời gian kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
74 /TB-SLĐTBXH 01-07-2022 Tổ chức chi trả chế độ chính sách cho người lao động dôi dư của Công ty Cơ khí và cơ điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện phá sản doanh nghiệp
71 /TB-SLĐTBXH 24-06-2022 Về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022
70 /TB-SLĐTBXH 24-06-2022 Kết luận nội dung họp giao ban tháng 6 năm 2022
69/TB-ĐKT8 23-06-2022 Thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2022 tại huyện Bắc Sơn
68/TB-SLĐTBXH 22-06-2022 Về việc công bố Quyết định thanh tra
66/TB-ĐKT 21-06-2022 Chương trình kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra số 8, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2022 tại huyện Bắc Sơn
67/TB-SLĐTBXH 21-06-2022 Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng
4682/QĐ-SLĐTBXH 17-06-2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
187 /BC-SLĐTBXH 16-06-2022 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quí II năm 2022
65/TB-SLĐTBXH 16-06-2022 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
187 /BC-SLĐTBXH 16-06-2022 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quí II năm 2022
89 /KH-SLĐTBXH 09-06-2022 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
63/TB-SLĐTBXH 09-06-2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
4281/QĐ-SLĐTBXH 08-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
4282/QĐ-SLĐTBXH 08-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
170/BC-SLĐTBXH 07-06-2022 BÁO CÁO Tình hình kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
62/TB-SLĐTBXH 06-06-2022 THÔNG BÁO Chương trình kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập năm 2022
167/BC-SLĐTBXH 03-06-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022