Thực hiện kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 09-6-2022, tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, Chi bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có 14 đảng viên và 02 quần chúng ưu tú của Chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Đàm Văn Chính - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã.

    Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội tiến hành thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Chi ủy trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng và phát triển đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng thời thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt đề xuất, bổ sung làm rõ những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

1.jpg

(Đồng chí Đàm Văn Chính- Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội)

 

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đàm Văn Chính – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ghi nhận các kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung, sửa đổi trong sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ. Cùng với đó, đồng chí đã đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có trình độ, năng lực công tác, có khả năng lãnh đạo, đoàn kết, tập hợp đảng viên và quần chúng để bầu vào Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

2.jpg

(Toàn cảnh Đại hội)

    Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm 03 đồng chí: Vy Thị Thanh, Diệp Tuyết Lan, Lê Thanh Tùng. Trong đó đồng chí Vy Thị Thanh được Đại hội tiếp tục tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Diệp Tuyết Lan được Đại hội bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

    Đại hội Chi bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp đã diễn ra trong không khí sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm và hoàn thành toàn bộ Chương trình đề ra.

 

Bế Thị Hồng Chầm

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp