Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
93/KH-SLĐTBXH 25-05-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
92/KH-SLĐTBXH 24-05-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
90/KH-SLĐTBXH 23-05-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023
91/KH-SLĐTBXH 23-05-2023 KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
88/KH-SLĐTBXH 15-05-2023 KẾ HOẠCH TỔNG THỂ Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
86/KH-SLĐTBXH 15-05-2023 KẾ HOẠCH Thăm và tặng quà cho người lao động, thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
87/KH-SLĐTBXH 15-05-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
84/KH-SLĐTBXH 10-05-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
85/KH-SLĐTBXH 10-05-2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Lễ khai mạc hè - Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “ Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và Chương trình Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Lạng Sơn năm 2023
83/KH-SLĐTBXH 08-05-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
79/KH-SLĐTBXH 27-04-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người năm 2023
80/KH-SLĐTBXH 27-04-2023 KẾ HOẠCH Truyền thông và hội thảo về phòng, chống mua bán người năm 2023
76/KH-SLĐTBXH 26-04-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2023
78/KH-SLĐTBXH 26-04-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “ Thủ lĩnh của sự thay đổi” và tập huấn nâng cao năng lực vận hành Câu lạc bộ tại trường học và cộng đồng các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/KH-SLĐTBXH 25-04-2023 KẾ HOẠCH Truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực Về phòng, chống mại dâm năm 2023
73/KH-SLĐTBXH 24-04-2023 KẾ HOẠCH KINH PHÍ Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
72/KH-SLĐTBXH 19-04-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023
71/KH-SLĐTBXH 19-04-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023
70/KH-SLĐTBXH 18-04-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
69/KH-SLĐTBXH 10-04-2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”
67/KH-SLĐTBXH 07-04-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm Mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023
66/KH-SLĐTBXH 06-04-2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
65/KH-SLĐTBXH 06-04-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thời hạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023
64/KH-SLĐTBXH 05-04-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2022 - 2025 năm 2023
62/KH-SLĐTBXH 03-04-2023 KẾ HOẠCH Truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023
63/KH-SLĐTBXH 03-04-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
61/KH-SLĐTBXH 30-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023
60/KH-SLĐTBXH 28-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
59/KH-SLĐTBXH 27-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
58/KH-SLĐTBXH 27-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2023
55/KH-SLĐTBXH 24-03-2023 KẾ HOẠCH Thành lập Mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thuộc Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi gi
56/KH-SLĐTBXH 24-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
52/KH-SLĐTBXH 20-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
53/KH-SLĐTBXH 20-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023
51/KH-SLĐTBXH 17-03-2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền định hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp năm 2023
49/KH-SLĐTBXH 15-03-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023
48/KH-SLĐTBXH 14-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
47/KH-SLĐTBXH 14-03-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
46/KH-SLĐTBXH 13-03-2023 KẾ HOẠCH Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2023
45/KH-SLĐTBXH 13-03-2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
43/KH-SLĐTBXH 11-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách năm 2023
44/KH-SLĐTBXH 11-03-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
42/KH-SLĐTBXH 11-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
38/KH-SLĐTBXH 10-03-2023 KẾ HOẠCH Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
41/KH-SLĐTBXH 10-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
39/KH-SLĐTBXH 10-03-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
40/KH-SLĐTBXH 10-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
37/KH-SLĐTBXH 09-03-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
36/KH-SLĐTBXH 08-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2023
33/KH-SLĐTBXH 06-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
34/KH-SLĐTBXH 06-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
35/KH-SLĐTBXH 06-03-2023 KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/KH-SLĐTBXH 02-03-2023 KẾ HOẠCH Tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố
29/KH-SLĐTBXH 02-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2023
27/KH-SLĐTBXH 02-03-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
30/KH-SLĐTBXH 02-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
28/KH-SLĐTBXH 02-03-2023 KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023 của ngành lao động-thương binh-xã hội
26/KH-SLĐTBXH 27-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023
25/KH-SLĐTBXH 26-02-2023 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
24/KH-SLĐTBXH 23-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/KH-SLĐTBXH 23-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giảm nghèo bền vững năm 2023
20/KH-SLĐTBXH 22-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
22/KH-SLĐTBXH 22-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023
19/KH-SLĐTBXH 22-02-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
18/KH-SLĐTBXH 17-02-2023 KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023
17/KH-SLĐTBXH 16-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023
15/KH-SLĐTBXH 15-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2023
16/KH-SLĐTBXH 15-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Tư vấn hướng nghiệp và Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023
19/KH-CĐCS 14-02-2023 KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023
12/KH-SLĐTBXH 14-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
13/KH-SLĐTBXH 14-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
18/KH-CĐCS 14-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
11/KH-SLĐTBXH 09-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2023
09/KH-SLĐTBXH 09-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
10/KH-SLĐTBXH 09-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023
08/KH-SLĐTBXH 07-02-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023
07/KH-SLĐTBXH 06-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình quốc gia người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
32/KH-SLĐTBXH 03-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
06/KH-SLĐTBXH 31-01-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023
05/KH-SLĐTBXH 30-01-2023 KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023
04/KH-SLĐTBXH 14-01-2023 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023
03/KH-SLĐTBXH 12-01-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm 2023
01/KH-SLĐTBXH 09-01-2023 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
154/KH-SLĐTBXH 06-12-2022 Hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định AND tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
153/KH-SLĐTBXH 05-12-2022 Kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 tại huyện Chi Lăng
149/KHLN-SLĐTBXH-SVHTTDL-TĐTN 18-11-2022 Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022
148/KH-SLĐTBXH 16-11-2022 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022
137/KH-SLĐTBXH 02-11-2022 Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước tại huyện Bắc Sơn năm 2022”
138/KH-SLĐTBXH 02-11-2022 Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022
134/KH-SLĐTBXH 31-10-2022 Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2022” tại huyện Bắc Sơn
133/KH-SLĐTBXH 25-10-2022 Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới năm 2022
129/KH-SLĐTBXH 20-10-2022 Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023
123/KH-SLĐTBXH 13-10-2022 Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án 8: Triển khai CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi”, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị năm 2022
122/KH-SLĐTBXH 11-10-2022 Thực tập phương án Phòng cháy, chữa cháy năm 2022
120/KH-SLĐTBXH 07-10-2022 Kế hoạch thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc Tiểu Dự án 1 - Dự án 4 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2022
119/KH-SLĐTBXH 07-10-2022 Thực hiện Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
117/KH-SLĐTBXH 07-09-2022 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
113/KH-SLĐTBXH 30-08-2022 Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
112/KH-SLĐTBXH 25-08-2022 Thực hiện Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
111/KH-SLĐTBXH 19-08-2022 Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022