Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
49/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đến năm 2030
47 /KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
44/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
46/KH-SLĐTBXH 30-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
42 /KH-SLĐTBXH 28-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
43/KH-SLĐTBXH 28-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
40 /KH-SLĐTBXH 25-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
41 /KH-SLĐTBXH 25-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
38/KH-SLĐTBXH 24-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
39 /KH-SLĐTBXH 24-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
37 /KH-SLĐTBXH 23-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
36/KH-SLĐTBXH 22-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
35 /KH-SLĐTBXH 15-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
398-CV/SLĐTBXH 15-03-2022 Hưởng ứng, triển khai cuộc thi trắc nghiệm " Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
34/KH-SLĐTBXH 15-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
33/KH-SLĐTBXH 14-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
32 /KH-LĐTBXH 08-03-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
30/KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
31 /KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2021 trở về trước
29/KH-SLĐTBXH 04-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
27/KH-SLĐTBXH 01-03-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệptrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28 /KH-SLĐTBXH 01-03-2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2022
26/KH-SLĐTBXH 28-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
24 /KH-LĐTBXH 24-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm
23/KH-SLĐTBXH 24-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
22 /KH-SLĐTBXH 23-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
21/KH-SLĐTBXH 23-02-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
20 /KH-SLĐTBXH 22-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
19 /KH-SLĐTBXH 21-02-2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
18/KH-SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
16/KH-SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2022
15/KH-SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
13/KH-SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách năm 2022
17/KH-SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Hoàn thiện các hạng mục xây dựng, kết nối đồng bộ các công trình, đưa khu C của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh vào hoạt động hiệu quả
14/KH -SLĐTBXH 18-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giảm nghèo bền vững năm 2022
12/KH-SLĐTBXH 16-02-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
10/KH-SLĐTBXH 28-01-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022
11/KH-SLĐTBXH 28-01-2022 KẾ HOẠCH Tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ cứu đói giáp hạt năm 2022 cho các hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố
08/KH-SLĐTBXH 27-01-2022 KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022
09/KH- BCĐ 27-01-2022 KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022
07a /KH-SLĐTBXH 24-01-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
07/KH-SLĐTBXH 18-01-2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm 2022
05 /KH-SLĐTBXH 10-01-2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
06/KH-SLĐTBXH 10-01-2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
03/KH-SLĐTBXH 07-01-2022 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
04/KH-SLĐTBXH 07-01-2022 KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc, trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, Năm 2022
01/KH-SLĐTBXH 04-01-2022 KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
02/KH-SLĐTBXH 04-01-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
2110/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 06-12-2021 V/v đề nghị báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ năm 2021
127/KH-SLĐTBXH 11-11-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2021
125/KH-SLĐTBXH 04-11-2021 KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
119 /KH-SLĐTBXH 28-10-2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
117 /KH- SLĐTBXH 28-10-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030
115/KH-SLĐTBXH 25-10-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ( Đợt 3 ) năm 2021
110/KH-SLĐTBXH 15-10-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong đua thi đua đặc biệt “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19”
102/KH-SLĐTBXH 20-09-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021-2025
95/KH-SLĐTBXH 24-08-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
89 /KH-SLĐTBXH 06-08-2021 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
90/KH-SLĐTBXH 06-08-2021 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Đề án cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
82 /KH-SLĐTBXH 20-07-2021 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
80/KH-SLĐTBXH 06-07-2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021
79/KH-SLĐTBXH 06-07-2021 KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021
78 /KH-SLĐTBXH 29-06-2021 KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về đào tạo lao động năm 2021
77/KH-SLĐTBXH 18-06-2021 KẾ HOẠCH Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ngăn ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021
926/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 15-06-2021 V/v Sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lấy nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
75/KH-SLĐTBXH 09-06-2021 KẾ HOẠCH Chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng S
71/KH-SLĐTBXH 02-06-2021 KẾ HOẠCH Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021 (Từ ngày 01/6/2021 đến 30/6/2021)
72/KH-SLĐTBXH 02-06-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-
70 /KH-SLĐTBXH 01-06-2021 KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030
809/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 27-05-2021 Công văn yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2021
812/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 27-05-2021 V/v đôn đốc thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc
69/KH-SLĐTBXH 19-05-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
745/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 18-05-2021 V/v thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
68/KH-SLĐTBXH 14-05-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
67/KH-SLĐTBXH 14-05-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
66 /KH-SLĐTBXH 11-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
74/KH-SLĐTBXH 08-05-2021 KẾ HOẠCH Cải thiện chỉ số PCI lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
60/KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
65/KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021
63/KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm 2021
61/KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021
64/KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trìnhphòng, chống mua bán người năm 2021
62 /KH-SLĐTBXH 07-05-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC năm 2021
59/KH-SLĐTBXH 05-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2021
58/KH-SLĐTBXH 04-05-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
57/KH-SLĐTBXH 28-04-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
52/KH - SLĐTBXH 20-04-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em và nhu cầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
53/KH-SLĐTBXH 20-04-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
51/KH-SLĐTBXH 16-04-2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2021
50/KH-SLĐTBXH 15-04-2021 KẾ HOẠCH Thăm và tặng quà cho thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021
49/KH-SLĐTBXH 14-04-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
48/KH- LĐTBXH 12-04-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm chi trả tiền trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt qua bưu điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47/KH-SLĐTBXH 07-04-2021 KẾ HOẠCH Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
45/KH-SLĐTBXH 06-04-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
46/KH-SLĐTBXH 06-04-2021 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021
43/KH-SLĐTBXH 02-04-2021 KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
40 /KH-SLĐTBXH 29-03-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người
39/KH-SLĐTBXH 24-03-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
38/KH-SLĐTBXH 19-03-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
36/KH-SLĐTBXH 12-03-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng năm 2021
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).