Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
157/TB-SLĐTBXH 16-11-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023
150/TB-SLĐTBXH 13-11-2023 THÔNG BÁO Kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
148/TB-HĐTDVC 09-11-2023 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10169/QĐ-SLĐTBXH 09-11-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
128/TB-SLĐTBXH 20-10-2023 Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
126/TB-SLĐTBXH 17-10-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023
2030/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 06-10-2023 V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
120/TB-SLĐTBXH 28-09-2023 Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân,doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
113/TB-SLĐTBXH 18-09-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
124/KH-SLĐTBXH 31-08-2023 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
108/TB-SLĐTBXH 31-08-2023 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
27/TB-SLĐTBXH 18-05-2023 THÔNG BÁO Lịch Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
55/TB-SLĐTBXH 16-05-2023 THÔNG BÁO Nội dung tổ chức Lễ phát động Khai mạc hè, Tháng hành động vì trẻ em; Chương trình Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Lạng Sơn và phân công nhiệm vụ phối hợp giữa các sở, ngành
53/TB-SLĐTBXH 12-05-2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng và tương đương
52/TB-SLĐTBXH 12-05-2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
863/SLDTBXH-LDVLBHXH 08-05-2023 V/v thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS đợt 01 năm 2023
49/TB-SLĐTBXH 05-05-2023 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Đợt 1 năm 2023)
50/TB-SLĐTBXH 05-05-2023 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
48/TB-SLĐTBXH 27-04-2023 THÔNG BÁO Kế hoạch Khảo sát, phân loại đối tượng thí điểm mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thời hạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023
44/TB-SLĐTBXH 26-04-2023 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp về tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức lao động trị liệu tại cơ sở cai nghiện ma tuý
35/TB-SLĐTBXH 13-04-2023 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
02/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 07-04-2023 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định
01/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 31-03-2023 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình
24/TB-HĐTDVC 17-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
25/TB-SLĐTBXH 17-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả giám sát công tác tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
23/TB-SLĐTBXH 16-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
1543/QĐ-SLĐTBXH 16-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
21/TB-HĐTDVC 09-03-2023 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
19/TB-SLĐTBXH 02-03-2023 THÔNG BÁO Thay đổi một số nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 và Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
1108/QĐ-SLĐTBXH 02-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 963/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/02/2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hình thức tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/TB-HĐTDVC 28-02-2023 THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
17/TB-HĐTDVC 28-02-2023 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập thi vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
10/TB-SLĐTBXH 30-01-2023 Thông báo Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
04/TB-SLĐTBXH 09-01-2023 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
05/TB-SLĐTBXH 09-01-2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
02/KH-SLĐTBXH 09-01-2023 KẾ HOẠCH Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
170/TB-SLĐTBXH 06-12-2022 Kết quả họp Hội đồng sáng kiến đợt 2 năm 2022
9705/QĐ-SLĐTBXH 25-11-2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Huyền, trú tại số nhà 588, đường Bà Triệu, khối 1+2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Lần đầu)
162/TB-SLĐTBXH 24-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng
161/TB-SLĐTBXH 24-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tràng Định
160/TB-SLĐTBXH 17-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng
159/TB-SLĐTBXH 17-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Hữu Lũng
156/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đình Lập
154/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cao Lộc
152/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn
157/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan
155/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Bình
153/TB-SLĐTBXH 11-11-2022 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia
150/TB-SLĐTBXH 01-11-2022 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng năm 2022
149/TB-SLĐTBXH 31-10-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
147/TB-ĐKTLN 25-10-2022 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đợt 2 năm 2022
145/TB-SLĐTBXH 24-10-2022 Lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
144/TB-SLĐTBXH 19-10-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2022
143/TB-SLĐTBXH 17-10-2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, âm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022
142/TB-SLĐTBXH 14-10-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
140/TB-HĐTDVC 07-10-2022 Về việc thu hồi và hủy bỏ Thông báo số 131/TB-HĐTDVC ngày 20/9/2022; Quyết định số 7719/QĐ-HĐTDVC ngày 20/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
137/TB-SLĐTBXH 29-09-2022 Những thiếu sót của các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã được chỉ ra trong Kết luận số 230/KL-TTr ngày 16/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa
132/TB-SLĐTBXH 21-09-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022
131/TB-HĐTDVC 20-09-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
129/TB-SLĐTBXH 16-09-2022 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
127/TB-SLĐTBXH 14-09-2022 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
126/TB-SLĐTBXH 09-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lãng
123/TB-SLĐTBXH 08-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
124/TB-SLĐTBXH 08-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định
121/TB-SLĐTBXH 07-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Lao động và công tác Giáo dục nghề nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Dưỡng sinh Thái Châu Luxury
120/TB-SLĐTBXH 06-09-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
119/TB-SLĐTBXH 06-09-2022 Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
118/TB-HĐTDVC 05-09-2022 Công nhận kết quả tuyển dụng và thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022
117/TB-SLĐTBXH 31-08-2022 Kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
114/TB-SLĐTBXH 30-08-2022 Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022
113/TB-SLĐTBXH 25-08-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội t
112/TB-HĐTDVC 25-08-2022 Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (Cuộc họp ngày 25/8/2022)
111/TB-SLĐTBXH 21-08-2022 Thông báo Bổ sung danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí việc làm Dược sĩ thi vòng 2 kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
109/TB-HĐTDVC 19-08-2022 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
107/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn n
110/TB-HĐTDVC 19-08-2022 Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
110/TB-HĐTDVC 19-08-2022 THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
108/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
109/TB-SLĐTBXH 19-08-2022 Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
104/TB-SLĐTBXH 16-08-2022 Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ( 28/8/1945 – 28/8/2022)
105/TB-SLĐTBXH 16-08-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022
103/TB-HĐTDVC 12-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2
102/TB-HĐTDVC 12-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
109/KH-SLĐTBXH 10-08-2022 KẾ HOẠCH Phát triển về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023
100/TB-SLĐTBXH 09-08-2022 Về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
98/TB-SLĐTBXH 05-08-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc
1322/HD-SLĐTBXH 29-07-2022 HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào thi đua
94/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
92/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Văn Lãng
93/TB-SLĐTBXH 28-07-2022 Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Cao Lộc
89/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng năm 2022
87/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia
85/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan
90/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập
88/TB-SĐKT8 22-07-2022 Kết luận kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Bắc Sơn
86/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình
91/TB-SLĐTBXH 22-07-2022 Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
51/CĐCS 21-07-2022 V/v tuyên truyền và cổ vũ cho Hội thi “Tiếng hát Công đoàn năm 2022”
83/TB-HĐTĐKT 19-07-2022 Kết quả bình xét Thi đua - Khen thưởng dịp tổng kết năm học 2021-2022
82/SLĐTBXH-BTXHTE 18-07-2022 Về việc thay đổi thời gian Tập huấn và Khám sàng lọc trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022