Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
168/TB-SLĐTBXH 25-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
169/TB-SLĐTBXH 25-11-2021 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2021
2016/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 24-11-2021 Thông báo thời gian đăng ký tiếp nhận hồ sơ dự thi tiếng Hàn đợt 2
166/TB-SLĐTBXH 19-11-2021 THÔNG BÁO Về việc hoãn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021 tại huyện Chi Lăng
159/TB-SLĐTBXH 15-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia
158/TB-SLĐTBXH 10-11-2021 THÔNG BÁO V/v kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Và thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021
157/TB-SLĐTBXH 09-11-2021 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
155/TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình
153 /TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định
154/TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng
151/TB-SLĐTBXH 01-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan
152 /TB-SLĐTBXH 01-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập
143/TB-SLĐTBXH 22-10-2021 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021
123/TB- SLĐTBXH 08-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc huyện Văn Lãng
121/TB-SLĐTBXH 06-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn
120/TB-SLĐTBXH 06-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Bắc Sơn
118/TB-SLĐTBXH 01-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Văn Quan
116/TB- SLĐTBXH 01-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc huyện Tràng Định
117/TB-SLĐTBXH 31-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Bình Gia
114/TB-SLĐTBXH 30-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Chi Lăng
113/TB- SLĐTBXH 30-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Hữu Lũng
112/TB-SLĐTBXH 27-08-2021 THÔNG BÁO Kết luận kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng nâng cao mức sống
111/TB - SLĐTBXH 27-08-2021 THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
1324/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-08-2021 V/v phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh
105/TB-SLĐTBXH 10-08-2021 Về việc bố trí cán bộ tham gia các Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
104/TB-SLĐTBXH 09-08-2021 Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng năm 2021
101/TB-SLĐTBXH 04-08-2021 Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở trong buổi kiểm tra, làm việc với Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
103/TB-SLĐTBXH 04-08-2021 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
92/TB-SLĐTBXH 19-07-2021 Kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc
93/TB-SLĐTBXH 19-07-2021 Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2021
88/TB-SLĐTBXH 13-07-2021 Kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDTX 1
87/TB-SLĐTBXH 10-07-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
85/TB-SLĐTBXH 09-07-2021 Về việc thăm hỏi thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ
82/TB-SLĐTBXH 07-07-2021 Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
83/TB-SLĐTBXH 07-07-2021 Chương trình kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập năm 2021
80/TB-SLĐTBXH 30-06-2021 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
79/TB-SLĐTBXH 29-06-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
77/TB-SLĐTBXH 25-06-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
69/TB-SLĐTBXH 07-06-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
65 /TB-SLĐTBXH 01-06-2021 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh
56/TB-SLĐTBXH 06-05-2021 THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn thực hiện việc thăm hỏi thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ
53/TB-SLĐTBXH 05-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 05/5/2021)
52/TB-SLĐTBXH 04-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 04/5/2021)
50/TB-SLĐTBXH 29-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 29/4/2021)
49/TB-SLĐTBXH 28-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 28/4/2021)
47/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 26/4/2021)
48/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thôn báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 27/4/2021)
45/TB-SLĐTBXH 22-04-2021 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 22/4/2021)
40/TB-SLĐTBXH 06-04-2021 Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
30/KH-SLĐTBXH 09-03-2021 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Văn hóa công vụ năm 2021
26/QĐ-SLĐTBXH 03-03-2021 Điều dưỡng đối với Cán bộ Lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021
25/KH-SLĐTBXH 02-03-2021 Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
20/KH-SLĐTBXH 23-02-2021 Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã năm 2021
574/TB-HĐTDVC 11-12-2020 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
7914/QĐ-SLĐTBXH 07-12-2020 QUYẾT ĐỊNH về viêc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
567/TB-SLĐTBXH 07-12-2020 THÔNG BÁO kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
7766/QĐ-SLĐTBXH 02-12-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
7767/QĐ-SLĐTBXH 30-11-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nội quy phỏng vấn, thực hành thi tuyển viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020
565/TB-HĐTDVC 30-11-2020 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020
555/TB-HĐTDVC 10-11-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
554/TB-SLĐTBXH 10-11-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
536/TB-SLĐTBXH 23-10-2020 Thông báo Thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
6749/QĐ-SLĐTBXH 23-10-2020 Công bố kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2165/QĐ-UBND 22-10-2020 Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
191/TB-SLĐTBXH 05-10-2020 Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
184/TB-SLĐTBXH 29-09-2020 Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi tuyển dụng viên chức năm 2020
3801/LĐTBXH-TE 28-09-2020 Thư chúc tết Trung thu năm 2020 của Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng
177/TB-SLĐTBXH 17-09-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
15-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2020)
14-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/9/2020)
11-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 11/9/2020)
08-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 8/9/2020)
165/TB-SLĐTBXH 01-09-2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
01-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/9/2020)
31-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/8/2020)
25-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 25/8/2020)
21-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
157/TB-SLĐTBXH 14-08-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
114/KH-SLĐTBXH 13-08-2020 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2020
153/TB-SLĐTBXH 10-08-2020 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
31-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2020)
29-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 29/7/2020)
21-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 21/7/2020)
125/TB-SLĐTBXH 17-07-2020 Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
15-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/7/2020)
14-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/7/2020)
13-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
101/TB-SLĐTBXH 16-06-2020 Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
97/TB-SLĐTBXH 04-06-2020 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
88/TB-SLĐTBXH 26-05-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019
747/HD-SLĐTBXH 13-05-2020 (HƯỚNG DẪN BỔ SUNG) Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
67/TB-SLĐTBXH 28-04-2020 Thông báo kết quả điểm và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2019
62/TB-SLĐTBXH 10-04-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019
67/KH-SLĐTBXH 10-04-2020 Kế hoạch kiểm tra Phiếu và thực hiện sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019
200/TB-SLĐTBXH 17-12-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2019
117/KH-SLĐTBXH 16-12-2019 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức Sở Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2019
123/TB-SLĐTBXH 05-09-2019 Thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
107/TB-SLĐTBXH 12-08-2019 Thông báo: Thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội
/SLĐTBXH-VP 08-07-2019 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (cập nhật ngày 19/7/2019)
839/SLĐTBXH-GDNN 01-07-2019 Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019