Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
63/TB-SLĐTBXH 09-06-2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
89 /KH-SLĐTBXH 09-06-2022 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
4282/QĐ-SLĐTBXH 08-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
4281/QĐ-SLĐTBXH 08-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
170/BC-SLĐTBXH 07-06-2022 BÁO CÁO Tình hình kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
167/BC-SLĐTBXH 03-06-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3916/QĐ-SLĐTBXH 01-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh- Giới thiệu việc làm" năm 2022
02/KL-SLĐTBXH 31-05-2022 KẾT LUẬN THANH TRA việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập
60/TB-SLĐTBXH 28-05-2022 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tổ công tác Cải cách hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57/TB-SLĐTBXH 25-05-2022 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
54/SLĐTBXH - TB 20-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em huyện Lộc Bình
55/SLĐTBXH - TB 20-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Tràng Định
53 /TB-SLĐTBXH 19-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn
52/TB-SLĐTBXH 18-05-2022 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
51/TB-SLĐTBXH 17-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022
772 /SLĐTBXH-VP 16-05-2022 V/v triển khai tuyên truyền video clip liên quan đến “Công dân số Xứ Lạng” và cài đặt và sử dụng app “Công dân số - Xứ Lạng”
50/TB-TCC 16-05-2022 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở LĐ-TB&XH
48/SLĐTBXH - TB 12-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình.
46/SLĐTBXH - TB 12-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.
49/SLĐTBXH - TB 12-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn.
47/SLĐTBXH - TB 12-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Trung tâm Hy Vọng Lạng Sơn.
63/KH-SLĐTBXH 29-04-2022 KẾ HOẠCH Biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023
45/TB - SLĐTBXH 28-04-2022 THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ ngày 30/4/2022 và 01/5/2022
42/TB-SLĐTBXH 13-04-2022 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định nhân sự quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 và điều chỉnh, bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2022
43 /TB-BBT 13-04-2022 THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập, Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
40/TB-SLĐTBXH 07-04-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn
41/TB - SLĐTBXH 07-04-2022 THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
38 /TB-SLĐTBXH 06-04-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
169/TB-SLĐTBXH 25-11-2021 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2021
168/TB-SLĐTBXH 25-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
2016/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 24-11-2021 Thông báo thời gian đăng ký tiếp nhận hồ sơ dự thi tiếng Hàn đợt 2
166/TB-SLĐTBXH 19-11-2021 THÔNG BÁO Về việc hoãn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021 tại huyện Chi Lăng
159/TB-SLĐTBXH 15-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia
158/TB-SLĐTBXH 10-11-2021 THÔNG BÁO V/v kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Và thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021
157/TB-SLĐTBXH 09-11-2021 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
154/TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng
155/TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình
153 /TB-SLĐTBXH 05-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định
151/TB-SLĐTBXH 01-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan
152 /TB-SLĐTBXH 01-11-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập
143/TB-SLĐTBXH 22-10-2021 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021
123/TB- SLĐTBXH 08-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc huyện Văn Lãng
120/TB-SLĐTBXH 06-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Bắc Sơn
121/TB-SLĐTBXH 06-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn
118/TB-SLĐTBXH 01-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Văn Quan
116/TB- SLĐTBXH 01-09-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc huyện Tràng Định
117/TB-SLĐTBXH 31-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Bình Gia
113/TB- SLĐTBXH 30-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Hữu Lũng
114/TB-SLĐTBXH 30-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Chi Lăng
112/TB-SLĐTBXH 27-08-2021 THÔNG BÁO Kết luận kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng nâng cao mức sống
111/TB - SLĐTBXH 27-08-2021 THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
1324/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-08-2021 V/v phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh
105/TB-SLĐTBXH 10-08-2021 Về việc bố trí cán bộ tham gia các Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
104/TB-SLĐTBXH 09-08-2021 Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng năm 2021
101/TB-SLĐTBXH 04-08-2021 Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở trong buổi kiểm tra, làm việc với Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
103/TB-SLĐTBXH 04-08-2021 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
92/TB-SLĐTBXH 19-07-2021 Kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc
93/TB-SLĐTBXH 19-07-2021 Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2021
88/TB-SLĐTBXH 13-07-2021 Kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDTX 1
87/TB-SLĐTBXH 10-07-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
85/TB-SLĐTBXH 09-07-2021 Về việc thăm hỏi thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ
82/TB-SLĐTBXH 07-07-2021 Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
83/TB-SLĐTBXH 07-07-2021 Chương trình kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập năm 2021
80/TB-SLĐTBXH 30-06-2021 Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
79/TB-SLĐTBXH 29-06-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
77/TB-SLĐTBXH 25-06-2021 Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú
69/TB-SLĐTBXH 07-06-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
65 /TB-SLĐTBXH 01-06-2021 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh
56/TB-SLĐTBXH 06-05-2021 THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn thực hiện việc thăm hỏi thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ
53/TB-SLĐTBXH 05-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 05/5/2021)
52/TB-SLĐTBXH 04-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 04/5/2021)
50/TB-SLĐTBXH 29-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 29/4/2021)
49/TB-SLĐTBXH 28-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 28/4/2021)
48/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thôn báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 27/4/2021)
47/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 26/4/2021)
45/TB-SLĐTBXH 22-04-2021 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 22/4/2021)
40/TB-SLĐTBXH 06-04-2021 Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
30/KH-SLĐTBXH 09-03-2021 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Văn hóa công vụ năm 2021
26/QĐ-SLĐTBXH 03-03-2021 Điều dưỡng đối với Cán bộ Lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021
25/KH-SLĐTBXH 02-03-2021 Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
20/KH-SLĐTBXH 23-02-2021 Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã năm 2021
574/TB-HĐTDVC 11-12-2020 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
567/TB-SLĐTBXH 07-12-2020 THÔNG BÁO kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
7914/QĐ-SLĐTBXH 07-12-2020 QUYẾT ĐỊNH về viêc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
7766/QĐ-SLĐTBXH 02-12-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
7767/QĐ-SLĐTBXH 30-11-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nội quy phỏng vấn, thực hành thi tuyển viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020
565/TB-HĐTDVC 30-11-2020 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020
554/TB-SLĐTBXH 10-11-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
555/TB-HĐTDVC 10-11-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
6749/QĐ-SLĐTBXH 23-10-2020 Công bố kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
536/TB-SLĐTBXH 23-10-2020 Thông báo Thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
2165/QĐ-UBND 22-10-2020 Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
191/TB-SLĐTBXH 05-10-2020 Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
184/TB-SLĐTBXH 29-09-2020 Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi tuyển dụng viên chức năm 2020
3801/LĐTBXH-TE 28-09-2020 Thư chúc tết Trung thu năm 2020 của Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng
177/TB-SLĐTBXH 17-09-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
15-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2020)
14-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/9/2020)
11-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 11/9/2020)
08-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 8/9/2020)