Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1324/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-08-2021 V/v phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh
69/TB-SLĐTBXH 07-06-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
53/TB-SLĐTBXH 05-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 05/5/2021)
52/TB-SLĐTBXH 04-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 04/5/2021)
50/TB-SLĐTBXH 29-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 29/4/2021)
49/TB-SLĐTBXH 28-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 28/4/2021)
48/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thôn báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 27/4/2021)
47/TB-SLĐTBXH 27-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 26/4/2021)
45/TB-SLĐTBXH 22-04-2021 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 22/4/2021)
40/TB-SLĐTBXH 06-04-2021 Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
574/TB-HĐTDVC 11-12-2020 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
567/TB-SLĐTBXH 07-12-2020 THÔNG BÁO kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
7914/QĐ-SLĐTBXH 07-12-2020 QUYẾT ĐỊNH về viêc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
7766/QĐ-SLĐTBXH 02-12-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
7767/QĐ-SLĐTBXH 30-11-2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nội quy phỏng vấn, thực hành thi tuyển viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020
565/TB-HĐTDVC 30-11-2020 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020
554/TB-SLĐTBXH 10-11-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
555/TB-HĐTDVC 10-11-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
6749/QĐ-SLĐTBXH 23-10-2020 Công bố kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
536/TB-SLĐTBXH 23-10-2020 Thông báo Thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
2165/QĐ-UBND 22-10-2020 Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
191/TB-SLĐTBXH 05-10-2020 Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
184/TB-SLĐTBXH 29-09-2020 Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi tuyển dụng viên chức năm 2020
3801/LĐTBXH-TE 28-09-2020 Thư chúc tết Trung thu năm 2020 của Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng
177/TB-SLĐTBXH 17-09-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
15-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2020)
14-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/9/2020)
11-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 11/9/2020)
08-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 8/9/2020)
01-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/9/2020)
165/TB-SLĐTBXH 01-09-2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
31-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/8/2020)
25-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 25/8/2020)
21-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
157/TB-SLĐTBXH 14-08-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
114/KH-SLĐTBXH 13-08-2020 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2020
153/TB-SLĐTBXH 10-08-2020 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
31-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2020)
29-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 29/7/2020)
21-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 21/7/2020)
125/TB-SLĐTBXH 17-07-2020 Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
15-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/7/2020)
14-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/7/2020)
13-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
101/TB-SLĐTBXH 16-06-2020 Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
97/TB-SLĐTBXH 04-06-2020 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
88/TB-SLĐTBXH 26-05-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019
747/HD-SLĐTBXH 13-05-2020 (HƯỚNG DẪN BỔ SUNG) Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
67/TB-SLĐTBXH 28-04-2020 Thông báo kết quả điểm và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2019
67/KH-SLĐTBXH 10-04-2020 Kế hoạch kiểm tra Phiếu và thực hiện sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019
62/TB-SLĐTBXH 10-04-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019
200/TB-SLĐTBXH 17-12-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2019
117/KH-SLĐTBXH 16-12-2019 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức Sở Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2019
123/TB-SLĐTBXH 05-09-2019 Thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
107/TB-SLĐTBXH 12-08-2019 Thông báo: Thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội
/SLĐTBXH-VP 08-07-2019 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (cập nhật ngày 19/7/2019)
839/SLĐTBXH-GDNN 01-07-2019 Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
78/TB-SLĐTBXH 20-06-2019 THÔNG BÁO V/v tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
778/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-06-2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP
67/TB- SLĐTBXH 10-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở
08/TB-SLĐTBXH 28-01-2019 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn
168 /TB-SLĐTBXH 27-09-2018 THÔNG BÁO Về việc công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
275/SLĐTBXH-VLATLĐ 27-03-2017 V/v đôn đốc quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
1187/SLĐTBXH-LĐTL 23-11-2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
270/SLĐTBXH-VLATLĐ 24-03-2016 Khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016