Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công văn số 512/SLĐTBXH-LĐTL ngày 07/6/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012