Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người làm công tác xã hội

Yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người làm công tác xã hội

 

           Ngày 02/02/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. Theo đó người làm công tác xã hội  phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất đạo đức  sau: 

          -  Cần, kiệm, liêm, chính, không được lạm dụng các mối quan hệ với đối tượng để vụ lợi cá nhân; xác định rõ ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

          - Tâm huyết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp cho đối tượng.

          -  Kiên nhẫn, thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm đối với đối tượng.

          -  Đặt lợi ích của đối tượng là quan trọng nhất trong quá trình hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.

          -  Chịu trách nhiệm về các hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định của pháp luật.

          -  Giữ gìn sự đoàn kết với các đồng nghiệp; không lợi dụng, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.

          -  Chăm sóc bản thân và xây dựng hình ảnh phù hợp để đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả

Ngoài ra. Thông tư cũng quy đinh các tiêu chuẩn khác điển hình như:

          - Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội

          +  Không phân biệt giá trị, niềm tin, tư tưởng và cuộc sống của đối tượng

          + Giúp đối tượng tự quyết định và giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống.

          + Tập trung vào điểm mạnh, tận dụng các nguồn lực sẵn có của đối tượng để thúc đẩy việc trao quyền.

          + Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.

          - Tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp

          + Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị..

          + Bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng.

          + Tôn trọng quyền được xem hồ sơ của đối tượng..

          + Tôn trọng, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và xã hội.

          + Sẵn sàng hợp tác với các đối tác, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội.

          + Sử dụng ngôn ngữ, văn phong chính xác, chuẩn mực trong các hoạt động xã hội.

          + Luôn yêu nghề và bảo vệ uy tín nghề nghiệp.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2017.

                                                                             Nguyễn Xuân Đài