Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 19 January 2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Phùng Chí Định, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 617 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.870.241; Fax: (0205) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn