Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 14 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
744/SLĐTBXH -VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
744.signed.pdf 797.02 KB