Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Submitted by Tổng biên tập on 18 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
31 /KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH ra soat ket luan.doc 39 KB
KH ra soat ket luan.pdf 575.02 KB