Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 8 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
142/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
4_t10_2022 TB thu ly.doc 47.5 KB
4_t10_2022 TB thu ly.pdf 691.11 KB