Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Submitted by Tổng biên tập on 9 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
149/KHLN-SLĐTBXH-SVHTTDL-TĐTN
Ngày ban hành
Ngày ban hành