Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2020)
14-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/9/2020)
11-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 11/9/2020)
08-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 8/9/2020)
01-09-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/9/2020)
165/TB-SLĐTBXH 01-09-2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
31-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/8/2020)
25-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 25/8/2020)
21-08-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
157/TB-SLĐTBXH 14-08-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
114/KH-SLĐTBXH 13-08-2020 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2020
153/TB-SLĐTBXH 10-08-2020 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
31-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2020)
29-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 29/7/2020)
21-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 21/7/2020)
125/TB-SLĐTBXH 17-07-2020 Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
15-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/7/2020)
14-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/7/2020)
13-07-2020 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
101/TB-SLĐTBXH 16-06-2020 Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020
97/TB-SLĐTBXH 04-06-2020 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
88/TB-SLĐTBXH 26-05-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019
747/HD-SLĐTBXH 13-05-2020 (HƯỚNG DẪN BỔ SUNG) Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
67/TB-SLĐTBXH 28-04-2020 Thông báo kết quả điểm và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2019
67/KH-SLĐTBXH 10-04-2020 Kế hoạch kiểm tra Phiếu và thực hiện sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019
62/TB-SLĐTBXH 10-04-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019
200/TB-SLĐTBXH 17-12-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2019
117/KH-SLĐTBXH 16-12-2019 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức Sở Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2019
123/TB-SLĐTBXH 05-09-2019 Thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
107/TB-SLĐTBXH 12-08-2019 Thông báo: Thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội
/SLĐTBXH-VP 08-07-2019 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (cập nhật ngày 19/7/2019)
839/SLĐTBXH-GDNN 01-07-2019 Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
78/TB-SLĐTBXH 20-06-2019 THÔNG BÁO V/v tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
778/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 19-06-2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP
67/TB- SLĐTBXH 10-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở
08/TB-SLĐTBXH 28-01-2019 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn
168 /TB-SLĐTBXH 27-09-2018 THÔNG BÁO Về việc công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
275/SLĐTBXH-VLATLĐ 27-03-2017 V/v đôn đốc quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
251/SLĐTBXH-VLATLĐ 21-03-2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
1187/SLĐTBXH-LĐTL 23-11-2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
270/SLĐTBXH-VLATLĐ 24-03-2016 Khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016