Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 17 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
125/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Kem theo_ Nhu cau tuyen dung_SLD.doc 32.5 KB