Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO DỰ

XE PHỤC VỤ

Thứ 2

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 3

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 4

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 5

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 6

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

THỨ 7

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(dd/mm/yyyy)