Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO DỰ

XE PHỤC VỤ

Thứ 2

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 3

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 4

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 5

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 6

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

THỨ 7

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(dd/mm/yyyy)