Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO DỰ

XE PHỤC VỤ

Thứ 2

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 3

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 4

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 5

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

Thứ 6

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

THỨ 7

(dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(dd/mm/yyyy)