Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Ngày tháng Nội dung
05/12/2022 lịch công tác tháng 12 năm 2022 (05-11/12)
28/11/2022 lịch công tác tháng 11 năm 2022 (28/11-04/12)
21/11/2022 lịch công tác tháng 11 năm 2022 (21-27/11)
14/11/2022 lịch công tác tháng 11 năm 2022 (14-20/11)
07/11/2022 lịch công tác tháng 11 năm 2022 (07-13/11)
31/10/2022 lịch công tác tháng 11 năm 2022 (31/10-06/11)
10/10/2022 lịch công tác tháng 10 năm 2022 (10-16/10)
03/10/2022 lịch công tác tháng 10 năm 2022 (03-09/10)
26/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (26/9-02/10)
22/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (19-25/9)
19/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (19-125/9)
15/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (12-18/9)
12/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (12-18/9)
05/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (5-11/9)
05/09/2022 lịch công tác tháng 9 năm 2022 (5-11/9)
29/08/2022 lịch công tác tháng 8 năm 2022 (29/8 - 04/9)
22/08/2022 lịch công tác tháng 8 năm 2022 (22-28/8)
15/08/2022 lịch công tác tháng 8 năm 2022 (15-21/8)
08/08/2022 lịch công tác tháng 8 năm 2022 (08-14/8)
01/08/2022 lịch công tác tháng 8 năm 2022 (01-07/8)
25/07/2022 lịch công tác tháng 7 năm 2022 (25-31/7)
18/07/2022 lịch công tác tháng 7 năm 2022 (18-24/7)
11/07/2022 lịch công tác tháng 7 năm 2022 (11-17/7)
04/07/2022 lịch công tác tháng 7 năm 2022 (4-10/7)
27/06/2022 lịch công tác tháng 6 năm 2022 (27/6-03/7)
20/06/2022 lịch công tác tháng 6 năm 2022 (20-26/6)
13/06/2022 lịch công tác tháng 6 năm 2022 (13-19/6)
06/06/2022 lịch công tác tháng 6 năm 2022 (06-12/6)
30/05/2022 lịch công tác tháng 6 năm 2022 (30/5-05/6)
23/05/2022 lịch công tác tháng 5 năm 2022 (23-29/5)
16/05/2022 lịch công tác tháng 5 năm 2022 (16-22/5)
09/05/2022 lịch công tác tháng 5 năm 2022 (9-15/5)
02/05/2022 lịch công tác tháng 5 năm 2022 (02-8/5)
25/04/2022 lịch công tác tháng 4 năm 2022 (25/4-01/5)
18/04/2022 lịch công tác tháng 4 năm 2022 (18-24/4)
11/04/2022 lịch công tác tháng 4 năm 2022 (11-17/4)
04/04/2022 lịch công tác tháng 4 năm 2022 (4-10/4)
28/03/2022 lịch công tác tháng 3 năm 2022 (28/3-03/4)
21/03/2022 lịch công tác tháng 3 năm 2022 (21-27/3)
14/03/2022 lịch công tác tháng 3 năm 2022 (14-20/3)
07/03/2022 lịch công tác tháng 3 năm 2022 (07-13/3)
01/03/2022 lịch công tác tháng 3 năm 2022 (28/2-06/3)
21/02/2022 lịch công tác tháng 02 năm 2022 (21-27/02)
14/02/2022 lịch công tác tháng 02 năm 2022 (14-20/02)
07/02/2022 lịch công tác tháng 02 năm 2022 (07-13/02)
24/01/2022 lịch công tác tháng 01 năm 2022 (24-30/01)
17/01/2022 lịch công tác tháng 01 năm 2022 (17-23/01)
10/01/2022 lịch công tác tháng 01 năm 2022 (10-16/01)
03/01/2022 lịch công tác tháng 01 năm 2022 (03-09/01)