Nhảy đến nội dung
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH LẠNG SƠN

    Thực hiện Điều 25 Nghị định số 116/2021/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy  Về chế độ Lao động trị liệu và Học nghề cho học viên tại cơ sở; Thực hiện Quyết định số 8292/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/9/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

    Việc dạy nghề cho học viên cai nghiện là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết vì sẽ giúp cho học viên có một nghề để sau khi hoàn thành thời gian chấp hành quyết định về hòa nhập cộng đồng có cơ hội tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm bằng nghề đã học, giúp các em ổn định cuộc sống để tự nuôi sống bản thân, gia đình và từ bỏ ma túy, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện. Vì vậy, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện rà soát nhu cầu học nghề của học viên, trong đó có 35  học viên có nhu cầu học nghề chăn nuôi lợn.

 

1.png

(Đồng chí Nguyễn Thúy Phương – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc bế giảng lớp học)

 

    Ngày 19/4/2023 được sự quan tâm của lãnh đạo sở, sự phối hợp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc lớp chăn nuôi lợn cho học viên tại cơ sở được khai giảng đến ngày 04 /9/2023 lớp học  đã hoàn thành chương trình và tiến hành bế giảng lớp học. Kết quả  lượng 100% học viên hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ học nghề. Trong đó có 03 học viên đạt loại giỏi; 32 học viên đạt khá.

 

2.png

(Trao giấy chứng nhận cho học viên tại cơ sở)

 

    Trong những năm tới Cơ sở sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp với Trung tâm GDNN_GDTX huyện Cao Lộc  trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho học viên tại cơ sở giúp các em có được một hành trang trong cuộc sống khi hòa nhập cộng đồng./.

 

Hoàng Thị Nhất

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn