Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    Thực hiện Kế hoạch số 198-KH/ĐUSLĐTBXH ngày 26/4/2021của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/6 và ngày 01/7 năm 2021, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở.

 

1.jpg

(Ảnh toàn cảnh Hội nghị)

 

    Tại Hội nghị đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã quán triệt 05 nội dung cơ bản, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

 

2.jpg

(Báo cáo viên Hội nghị: Đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

    Qua việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

 

Vương Thị Huyên

Văn phòng Sở