Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn: làm tốt công tác hỗ trợ người có công về nhà ở

    Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Cùng với đó là những phong trào thi đua tạo nên sức lan tỏa trong cả cộng đồng, đặc biệt là công tác hỗ trợ người có công về nhà ở.

    Để đền đáp công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước, những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

    Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với người có công, phong trào Đền ơn đáp nghĩa ở Lạng Sơn phát triển khá mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017 - 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021 về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí để thực hiện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí huy động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bảo đảm 70%, 30% còn lại do UBND các huyện, thành phố chủ động hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

    Căn cứ theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021, Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát danh sách hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tham mưu trình UBND ban hành Quyết định hỗ trợ. Ngày 01/7/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ đối với 1.202 hộ gia đình người có công, trong đó hỗ trợ xây mới 456 hộ, sửa chữa 746 hộvới tổng kinh phí: 33.160 triệu đồng. Năm 2021 sẽ thực hiện hỗ trợ 618 hộ, kinh phí: 16.480 triệu đồng, năm 2022 sẽ thực hiện hỗ trợ 584 hộ, kinh phí: 16.680 triệu đồng.

 

1.jpg

(đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình NCC)

 

    Với việc thực hiện tốt các chính sách chăm lo trên nên đời sống vật chất, tinh thần của các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay 100% Người có công với cách mạng không phải ở nhà tạm, nhà dột nát; 100% xã/phường làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và Người có công./.

 

Mông Thị Thanh Thảo

Phòng Người có công