Nhảy đến nội dung
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Tin tức sự kiện

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023 tại huyện Văn Quan

    Thực hiện Kế hoạch số 149 /KH - SLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023” tại huyện Văn Quan và huyện Bình Gia.

Tin tức sự kiện

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn hoàn thành tốt công tác điều dưỡng người có công và thân nhân người có công năm 2023

    Thực hiện Quyết định số 902/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/02/2023 của Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và thân nhân người có công năm 2023;

Subscribe to Tin tức sự kiện