Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Hội nghị phổ biến những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

    Ngày 27/4/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị phổ biến những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức sự kiện

Các hoạt động chăm sóc đối tượng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

    Thực hiện Kế hoạch số 131/KH – CSBTXHTH ngày 06/4/2021 của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tổ chức Thanh minh cho các đối tượng đã qua đời và Kế hoạch số 39/KH – ĐCS ngày 09/4/2021  của Đoàn Cơ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động tình nguyện “Tết Thanh minh” cho các đối tượng đã qua

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và triển khai công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2021

    Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị nắm rõ quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Subscribe to Tin tức sự kiện