Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024
Số hiệu 36/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo của Sở Người ký Phạm Đức Huân
File đính kèm Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024
Mô tả ---