Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số hiệu 400 /BC-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---