Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 617 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.870.241; Fax: (0205) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn