Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
Số hiệu 01/KL-TTr Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Thị Thu Hà
File đính kèm Kết luận thanh tra , Kết quả chấm điểm
Mô tả ---