Cơ cấu tổ chức

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI tỉnh Lạng Sơn – mã vùng 0205

 

  1. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Phạm Đức Huân

Giám đốc

 

Pdhuan

0914.668.253

02

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc

3.879.824

dvchinh

0982.254.606

03

Nguyễn Văn Giang

Phó Giám đốc

3.821.668

nvgiang

0979.199.319

04Hoàng Thị HảiPhó Giám đốc3.881.188haiht0983.809.388

 

  1. VĂN PHÒNG

- Văn thư - Hành chính : (0205)3.870.241 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                                : (0205)3.870.281

-  Bảo vệ                           :(0205) 3.718.427 (Trực ngoài giờ hành chính)

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Mạnh Cường

Chánh Văn phòng

3.870.364

nmcuong-03

0915.338.188

02

Nguyễn Đức Thọ

Phó Chánh VP

3.868.848

Ndtho-03

0983.596.838

03

Lương Thị Hồng

Chuyên viên

3.700.8000

Lthong-03

0983.910.073

04

Nông Hồng Trang

Văn thư

3.870.241

vanthu_sldtbvxh

0944.064.888

05

Lê Thanh Hà

Chuyên viên

 

Ltha-03

0889.766.222

07

Hoàng Kim Oanh

Thủ Quỹ

3.700.888

hkoanh-09

0961.851.287

08

Tiến Văn Hoàn

Quản trị mạng

3.870.241

tvhoan-05

0386.443.983

09

Nguyễn Đức Đạt

Lái xe

 

 

0972.181.488

10

Nguyễn Minh Hà

 

 

0913.305.152

11

Nguyễn Trung Vụ

Bảo vệ

3.718.427

 

0398.367.108

12

Hà Văn Huy

 

0976.515.892

  1. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Fax: (0205)3.776.269

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3.776.269

nthai-03

0988.123.099

02

Nguyễn Văn Tiến

Phó Trưởng phòng

 

3.876.685

nvtien

0985.115.148

03

Vũ Thị Minh Tâm

Kế toán

Vtmtam

0949.230.351

04

Hứa Thị Điện

Kế toán

htdien-05

0917.292.099

05

Ngô Đình Vinh

Chuyên viên

ndvinh

0969.948.555

  1. PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Phùng Chí Định

Trưởng phòng

 

 

3.879.824

dinhpc

0913.120.682

02

Lý Thúy Giang

P.Trưởng phòng

ltgiang

0982.699.888

03

Trần Thị Cam Ly

Chuyên viên

ttcly

0978.317.315

04

Phạm Thị Hường

Chuyên viên

pthuong

0949.230.351

05

Vương Thị Huyên

Chuyên viên

 

Vthuyen-05

0949.502.210

  1. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Hoàng Minh Nguyệt

Trưởng phòng

3.876.681

hmnguyet

0963.353.685

02

Nguyễn Thị Thu Hương

P.Trưởng phòng

ntthuong-09

0989.794.899

03

Mai Thị Hậu

Chuyên viên

mthau

0988.636.888

04

Mông Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

mttthao

0348.706.838

05

Trần Văn Quản

Chuyên viên

tvquan-04

0987.399.816

 

  1. PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM – BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Hoàng Thị Lê

Trưởng phòng

 

 

3.775.469

leht

0949.275.637

02

Vy Thị Hồng Trinh

Chuyên viên

vthtrinh

0916.788.922

03

Lưu Thu Trang

Chuyên viên

lttrang-06

0976.510.851

04

Nguyễn Quang Lộc

Chuyên viên

nqloc

0912.410.688

05

Nguyễn Anh Đào

Chuyên viên

nadao

0912.472.272

 

  1. THANH TRA SỞ

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chánh TTra

 

 

3.286.963

nttha-04

0987.668.222

02

Trương Minh Thảo

Chuyên viên

tmthao

0903.282.656

03

Nông Thị Thanh Tường

Chuyên viên

Ntttuong

 0936.815.752

04

Đinh Thị Lan Hương

Chuyên viên

 

 

0394.806.906

 

  1. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI – TRẺ EM

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Lô Tiến Vinh

Trưởng phòng

 

 

3.876.683

ltvinh

0912.121.262

02

Đặng Thị Lan

P.Trưởng phòng

dtlan-07

0912.780.398

03

Hứa Kiều Phượng

Chuyên viên

hkphuong

0973.782.409

04

Liễu Minh Tuấn

Chuyên viên

lmtuan

0984.394.550

05

Hoàng Hải Hậu

Chuyên viên

hhhau

0847.777.293

06

Hoàng Thùy Hương

Chuyên viên

Hthuong-12

0369.653.477

 

  1. PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI – BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Đinh Quang Chí

Trưởng phòng

 

 

3.719.996

dqchi

0366.194.888

02

Nguyễn Xuân Đài

Phó Trưởng phòng

nxdai

0912.125.782

03

Lương Thị Phi Nga

Chuyên viên

ltpnga

0913.109.358

04

Nguyễn Văn Hậu

Chuyên viên

nvhau-04

0989.123.396

05

Hà Phương Dung

Chuyên viên

hpdung

 0916.057.686

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ

 

1. CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP

- Phòng Hành chính - Quản trị : (0205)3.871.536 (Trực trong giờ hành chính)

- Phòng Quản lý - Giáo dục       : (0205)3.875.804 (Trực ngoài giờ hành chính)

- Fax                                           : (0205)3.875.803

 

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

-  Phòng Hành chính:(0205) 3.877.415 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                        : (0205)3.877.415

 

3. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH

- Phòng Văn thư – Hành chính: (0205)3.861.940

- Fax                                        : (0205)3.864.218

- Trực ngoài giờ hành chính     : (0205)3.864.200

 

4. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

- Phòng Văn thư – Hành chính: (0205)3.802.888

- Fax:                                            (0205)3.802.889

 

5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LẠNG SƠN

- Phòng Hành chính:   (0205)3.890.751 (Trực trong giờ hành chính)

- Fax                        :   (0205)3.890.526