Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Số hiệu 446/SLĐTBXH-VP Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Đức Huân
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---