Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản V/v khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
Số hiệu 290/SLĐTBXH-LĐVLBHXH Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi Toàn tỉnh Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo của Sở Người ký Phạm Đức Huân
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---