Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 84/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---