Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hiệu 91/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---