Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 33/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---