Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số hiệu 76/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---