Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2023
Số hiệu 36/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---