Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số hiệu 92/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---