Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 52/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---