Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 963/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/02/2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hình thức tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hiệu 1108/QĐ-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---