Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả giám sát công tác tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
Số hiệu 25/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---