Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
Số hiệu 23/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---