Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Thay đổi một số nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 và Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
Số hiệu 19/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---